+31 85 2025355 info@hwm-projecten.nl

Bekijk onze diensten

Regelschema’s

Ontwerpen Regelschema’s

Wij ontwerpen schema’s van regelkasten aan de hand van aangeleverde gegevens, zoals functielijsten, principeschema’s, hardware specificatie, etc. De schema’s voor de regelkasten worden ontworpen met E-plan P8. Wij hebben ervaring met vrijwel alle fabricaten regelapparatuur (Honeywell, Priva, SAIA, WebEasy, etc.).

Regeltechnische Omschrijvingen

Opstellen Regeltechnische Omschrijving (RTO)

Wij stellen de RTO’s voor de regeltechnische installatie aan de hand van de door u – of door één van onze samenwerkingspartners – aangeleverde gegevens, zoals functionele omschrijving, principeschema’s, regeltechnische schema’s, etc. Het opstellen van de RTO doen we in uw format en/of lay-out (indien aangeleverd), op basis van de ISSO-publicatie 69.

Calculatie

Opstellen Calculatie

Wij kunnen de voorbereiding van de calculatie opstellen, zoals verzorgen van functielijsten, eventuele aanvragen verzenden naar mogelijke onderaannemers en/of leverancier voor de regeltechnische installatie aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, zoals functionele omschrijving, bestek, principeschema’s, tekeningen etc. Het opstellen van de calculatie doen we in uw aan te leveren format en/of lay-out.

Project(bege)leiding

Projectleiding & begeleiding

Wij kunnen voor de project(bege)leiding verzorgen in de ruimste zin van het woord. Zoals (interim) projectleiding op locatie, begeleiding engineeringsfase, werkvoorbereiding, etc.

Bel ons

+31 85 – 3035 355

Bezoek ons

Wassenaarsestraat Den Haag